Media_328568875-1

Cần một tấm lòng “để gió cuốn đi”…!

khắp đạo tràng, có rất nhiều phật tử biết mình chỉ là hạt bụi giữa thế nhân, và họ thầm lặng làm từng việc tốt nhỏ nhất hằng ngày, cho đến những chuyến đi từ thiện tập thể[…] Xem thêm »